ตกขาวเพราะยาคุม

ยาคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดในปัจจุบันก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่การใช้ถุงยางอนามัย การใส่ห่วงอนามัย จนถึงการทำหมัน แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากสำหรับผู้หญิงที่ต้องการคุมกำเนิดก็คือ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั่นเอง

ก่อนจะไปเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาวะตกขาวเพราะยาคุม เรามาดูกันก่อนว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิด

  1. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจน ซึ่งใน 1 แผงมีได้ทั้งแบบ 28 เม็ดและ 21 เม็ด
  2. ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบชนิดมีโปรเจสโตรเจนเพียงอย่างเดียว ใน 1 แผงมีทั้งหมด 28 เม็ด สำหรับใช้กับหญิงที่มีข้อห้ามในการใช้ยาคุมที่มีเอสโตรเจน ประสิทธิภาพสู้แบบฮอร์โมนรวมไม่ได้
  3. ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน การคุมกำเนิดวิธีนี้สะดวก แต่โอกาสตั้งครรภ์สูงกว่า 2 กลุ่มแรก การคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้ ไม่ควรใช้เป็นวิธีคุมกำเนิดประจำ เพราะมีผลข้างเคียง เช่น รบกวนรอบระดูปกติ ทำให้มาไม่สม่ำเสมอและออกกระปริกระปรอยได้ถ้าใช้เป็นประจำ หรืออาจเกิดคลื่นไส้อาเจียน

ภาวะตกขาวที่เกิดจากยาเม็ดคุมกำเนิดที่เราจะพูดถึงก็ คือ ภาวะตกขาวที่เกิดจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมครับ

ยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้เกิดภาวะตกขาวได้อย่างไร

เนื่องจากยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเป็นแบบทีนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องตกขาว น่าจะได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาชนิดนี้ อย่างที่กล่าวข้างต้นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมประกอบไปด้วยฮอร์โมน  2 ชนิด คือ เอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจน ส่วนของเอสโตรเจนนี่แหละครับที่ไปกระตุ้นการสร้างสารหล่อลื่นภายในช่องคลอดให้มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตกขาวมีมากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดอาจทำให้ค่าความเป็นกรด – ด่างภายในช่องคลอดเปลี่ยนไป และส่งผลให้ช่องคลอดอักเสบและติดเชื้อราได้

กรณีตกขาวเพราะยาคุมไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ใช้ยาคุมทุกคนนะครับ เกิดกับผู้หญิงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง

ตกขาวเพราะยาคุมต้องพบหมอไหม ?

ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้หญิงทนได้ไหมกับตกขาวที่มีปริมาณมาก  ถ้าทนไม่ได้อาจจะต้องพบหมอเพื่อปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนยาเม็ดคุมกำเนิด โดยใช้ยาที่มีสัดส่วนของฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงและมีสัดส่วนของฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนเพิ่มขึ้น แต่อย่าลืมว่าถ้ายาเม็ดคุมกำเนิดของคุณผู้หญิงมีสัดส่วนของฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนมากกว่าแล้ว จะส่งผลในทางตรงข้าม คือ สารคัดหลั่งในช่องคลอดน้อยลงและอาจจะทำให้ช่องคลอดแห้งก็เป็นได้