ตกขาว เรื่องที่ผู้หญิงกังวลใจ

ไม่ว่าสาวน้อยหรือสาวใหญ่ เรื่องตกขาวเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ยังขาดความเข้าใจและเป็นกังวลมาก เมื่อมีอาการตกขาวเกิดขึ้นกับตนเอง เป็นแล้วต้องไปพบหมอไหม หรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ? ต้องสอดยาหรือเปล่า วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องตกขาว มาให้ได้อ่านกันอีกเช่นเคย

ตกขาว คืออะไร ?

สารที่มีสีค่อนข้างขาวหรือมีสีค่อนข้างเหลืองที่ถูกระบายออกมาจากช่องคลอดหรือมดลูก ซึ่งในสภาวะปกติจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก่อนและหลังการมีประจำเดือน แต่ในกรณีที่มีตกขาวมากเกินไปอาจหมายถึงการติดเชื้อหรือการอ้กเสบของมดลูกหรือช่องคลอดได้

ชนิดของตกขาว

เราสามารถแบ่งชนิดของตกขาวได้ 2 ประเภท คือ

  1. ตกขาวปกติ
  2. ตกขาวผิดปกติ

ตกขาวปกติ

ตกขาวปกติ หรือตกขาวธรรมดานั้น จะมีลักษณะใสหรือสีขาว ไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นก็เพียงเล็กน้อยแต่ไม่เหม็น ปริมาณก็ไม่มากจนผิดปกติ และจะมีก่อนหรือหลังมีประจำเดือนก็ได้ ตกขาวแบบนี้เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ เพื่อใช้กำจัดเซลล์ในช่องคลอดและมดลูก

ในบางกรณืที่มีการตั้งครรภ์หรือมีการทานยาคุมกำเนิดบางชนิด อาจส่งผลให้มีตกขาวเยอะกว่าปกติได้ เพราะฉะนั้นในกรณีของการมีตกขาวมากกว่าปกติเนื่องจากการทานยาคุมกำเนิด เราสามารถที่จะเปลี่ยนชนิดของยาคุมกำเนิดได้ โดยการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ตกขาวผิดปกติ

เป็นตกขาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อ มีปริมาณมากกว่าตกขาวปกติมาก มีกลิ่นเหม็น สีของเปลี่ยนไป เช่น สีเขียว สีเหลือง หรือสีออกเทา มีเลือดปน มีหนองปนตกขาว เป็นฟอง และอาจเกิดร่วมกับอาการคัน แสบ เนื่องจากการอักเสบบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด ขึ้นอยู่กับเชื้อที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ตกขาวผิดปกติ

สาเหตุของตกขาวผิดปกติที่พบได้บ่อย

ตกขาวจากเชื้อรา

เป็นเชื้อราที่มีชื่อว่า Candida albicans ซึ่งมีอยู่บริเวณช่องคลอดตามธรรมชาติ และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่ถ้าสภาพภายในช่องคลอดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลหรือการใช้ยาปฏิชีวนะอาจทำให้เชื้อราชนิดนี้ในช่องคลอดมีมากเกินไปส่งผลให้เกิดตกขาวจากเชื้อราได้

นอกจากนี้การรับประทานยาคุมกำเนิดและการที่ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำเนื่องจากการเจ็บป่วย เช่น เอดส์ เอสแอลอี รวมถึงการสวนล้างช่องคลอดมักเป็นสาเหตุของการทำให้สมดุลกรด-ด่างภายในช่องคลอดเปลี่ยนไป และส่งผลให้เกิดตกขาวจากเชื้อราได้อีกเช่นกัน

อาการตกขาวจากเชื้อรา

ตกขาวมีมากผิดปกติ มีลักษณะขาวข้นคล้ายกับแป้งเปียก หรือก้อนเต้าหู้นิ่ม มีน้ำใสๆไหลออกจากช่องคลอดเป็นปริมาณมากและมีกลิ่นเหม็น ร่วมกับอาการคันที่ปากช่องคลอด

การรักษาอาการตกขาวจากเชื้อรา

มักจะนิยมใช้ยาเหน็บในการรักษา ซึ่งจะช่วยให้ตกขาวหายไปไวมากและอาจจะต้องทานยาควบคู่ไปด้วย เพื่อกำจัดเชื้อราให้หมดไป

ตกขาวจากเชื้อแบคทีเรีย

เป็นตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Bacterial vaginosis ซึ่งไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยปกติ สภาวะช่องคลอดของผู้หญิงที่มีสุขภาพดีจะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อตัวของแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ การลดลงของจุลินทรีย์ (อาจจะเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือความไม่สมดุลของค่ากรด-ด่างของช่องคลอด) ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ติดเชื้อได้

การรักษาตกขาวจากเชื้อแบคทีเรีย

การเหน็บยาและการรับประทานยาปฏิชีวนะ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาก็จริงอยู่ แต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกในอัตราที่สูงเช่นกัน

ตกขาวจากพยาธิ

พยาธิชนิดนี้มีชือว่า Tricomonas vaginalis เป็นโปรโตซัวที่พบได้ในช่องคลอดหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น อย่างเช่น ในน้ำปัสสาวะ แต่ไม่ได้อยู่ในลำไส้เหมือนเช่นพยาธิทั่วๆไปที่เรารู้จักกัน ซึ่งเป็นพยาธิที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มักพบในผู้หญิงที่มีสามีติดเชื้อตัวนี้ หรือติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ (พบไม่บ่อยนัก)

อาการตกขาวจากพยาธิ

มีอาการขัดเบา หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ ตกขาวมีปริมาณมากและเป็นฟอง มีกลิ่นเหม็นและมีสีผิดปกติ เช่น เหลือง เขียว หรือสีออกเทา ร่วมกับอาการคันในช่องคลอดและอวัยวะเพศมาก

การรักษาตกขาวจากพยาธิ

เนื่องจากพยาธิชนิดนี้สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ จึงต้องทำการรักษาร่วมกันทั้งสามีและภรรยาหรือคู่นอน เพื่อให้หายจากโรคพร้อมกันและไม่กลับมาเป็นอีก โดยใช้ยาปฏิชีวนะมีโตรไนดาโซน (Metronidazole)

สรุป

จะสังเกตเห็นว่า ผมไม่อยากจะบอกชื่อยาที่ใช้ในการรักษาภาวะตกขาวมากนัก (กลัวว่าคุณผู้อ่านจะหาซื้อยามาใช้เอง) เพราะว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าแล้วถ้าเราสังเกตเห็นความผิดปกติของตกขาวแล้ว เราควรจะให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและเป็นผู้จ่ายยาจะดีและปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะตกขาวจากพยาธิที่สร้างความทรมานแก่ผู้ป่วย และยังเป็นสามารถติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย

ในส่วนของภาวะตกขาวจากเชื้อรา (Candida albicans) และภาวะตกขาวจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis) ถ้าท่านรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วผลการรักษาไม่เป็นทีน่าพอใจ หรือว่ากลับมาเป็นอีก ผมแนะนำให้ใช้การแพทย์ทางเลือกอย่างเช่นสมุนไพร เพราะว่าสาเหตุของการตกขาวจากเชื้อราและการตกขาวจากเชื้อแบคทีเรีย เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนและความไม่สมดุลของค่ากรด – ด่างภายในช่องคลอด ซึ่งสมุนไพรอย่างเช่นว่านชักมดลูกหมอเส็งสามารถช่วยในส่วนนี้ได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Vulvovaginal_candidiasis

http://en.wikipedia.org/wiki/Bacterial_vaginosis

http://en.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans