ธาตุ 4 ธาตุในทางแพทย์แผนไทย

ถ้าเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยนั้น เรามีความจำเป็นต้องทำการศึกษาเรื่องพื้นฐานเสียก่อน เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและนำไปสู่การวินิจฉัยโรคและการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้อง

ดิน น้ำ ลม ไฟ

เรื่องพื้นฐานที่ผมกำลังจะอธิบายให้ท่านฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมององค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ ถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันคงเป็นเรื่องกายวิภาค แต่สำหรับแพทย์แผนไทยแล้วมององค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นจากธาตุ 4 ธาตุ นั่นคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ดูแล้วเหมือนชื่อละครจักรๆวงศ์ๆ แต่ก็นั่นแหละครับ ตอนแรกผมก็คิดว่า จริงเหรอ ? มีการแพทย์ที่มององค์ประกอบของร่างกายมนุษย์แบบนี้ด้วยเหรอ เอาเข้าจริงก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดู พบว่าเรื่องของธาตุ 4 ธาตุเป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ในทางแพทย์แผนไทยจริงๆ

องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุ 4 ธาตุ ดังนี้

1. ธาตุดิน (ปถวีธาตุ)
เป็นธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือทำให้ร่างกายมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นรูปร่างขึ้นมาซึ่งประกอบกันทั้งสิ้น 20 ประการ คือ ผม ขน เล็บ เนื้อ ผิวหนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ลำไส้น้อย ลำไส้ใหญ่ อาหารเก่า (กาก) อาหารใหม่ และมันสมอง ถ้าจะเปรียบกับแพทย์แผนปัจจุบัน ธาตุดินเปรียบเสมือนเซลล์ หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย

2. อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ)
ถือว่าน้ำเป็นองค์ประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกายทั้งในเซลล์และนอกเซลล์ ประกอบด้วย 12 ประการ คือ น้ำดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น มันเหลว น้ำตา น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ น้ำมูตร (น้ำปัสสาวะ)

แพทย์แผนปัจจุบันมีความคิดว่าน้ำมีความสำคัญต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ เพราะน้ำเป็นสื่อในการพาอาหารไปตามระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยให้เกิดความอิ่มเอิบ ความตึงตัว ถ้าขาดน้ำผิวหนังจะเหี่ยวย่น ขาดความตึงตัว

3. วาโยธาตุ (ธาตุลม)
กำหนดไว้ 6 ประการ คือ ลมสำหรับพัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดศีรษะ ลมพัดตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้า ลมพัดตั้งแต่ท้องแต่นอกลำไส้ ลมพัดในลำไส้ถึงกระเพาะ ลมพัดทั่วสรรพางค์กาย ลมหายใจเข้าออก

ปัจจุบัน หมายความถึงตัวควบคุมการเคลื่อนไหวทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การยืดหดของกล้ามเนื้อ การบีบตัว การสูบฉีดเลือดของหัวใจ การไหลเวียนเลือด หรือการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของเซลล์ หรือกระแสสัญญาณของระบบประสาท

4. เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ไฟสำหรับอุ่นกาย ไฟสำหรับร้อนระส่ำระสาย ไฟสำหรับเผาให้คร่ำคร่าและไฟสำหรับย่อยอาหาร ธาตุไฟคือกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานขึ้นมา พลังงานนี้จะทำให้ธาตุดิน (เซลล์และเนื้อเยื่อ) และธาตุน้ำ(เลือดและน้ำเหลือง) ให้คงอยู่ ไม่เน่าเสีย

การที่ร่างกายมีธาตุทั้ง 4 อย่างสมดุลย่อมหมายถึง ร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย ในทางกลับกันถ้าร่างกายมีธาตุทั้ง 4 ที่ไม่สมดุล คำว่าไม่สมดุลหมายความได้ 3 อย่าง คือ ธาตุกำเริบ (มีธาตุนั้นมากเกินไป) ธาตุหย่อน (มีธาตุนั้นน้อยเกินไป) และธาตุพิการ (ธาตุมีความบกพร่อง) ก็จำส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย โดยที่ถ้าเราต้องการรักษาอาการเจ็บป่วยก็ต้องใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยเรื่องการปรับธาตุหรือปรับสมดุลร่างกายนั่นเอง

คุณหมอเส็งได้คิดค้นส่วนของยาหมอเส็งที่เป็นยาที่ใช้ในการปรับธาตุทั้ง 4 นั้น ก็คือ ยาบำรุงร่างกายหมอเส็ง เบอร์ 2 ชนิดน้ำ และยาบำรุงกาย 234 หมอเส็ง ชนิดแคปซูล ครับ ลองอ่านบทความเรื่อง ปรับสมดุลร่างกายด้วยยาบำรุงร่างกายหมอเส็ง ได้ครับ